بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

30 Kasım 2017 Perşembe

???
Şu dört şeyi, gizli ve âşikâr yaymak lâzımdır: İçki, kumar, zinâ ve domuz eti [ve spor kulüplerinin birbirleri ile kavgaları]. Bu işi yapmak için, islâm memleketlerinde yaşayan hıristiyan, yehûdî, mecûsî ve diğer gayr-i müslimlerden a’zamî derecede istifâde etmek ve bu iş için çalışanlara Müstemlekeler nezâretinin bütçesinden bol mâaş bağışlamak lâzımdır. Bunun için, siyâsî fırkaların ve spor kulüplerinin çoğalmasını sağlayacağız.

Partileri ve kulüpleri birbirlerine düşman yapacağız. Birbirleri ile uğraşacaklar, din kitâbı okumaya, dinlerini öğrenmeye vakit bulamayacaklardır. Avladığımız kimselere günlük gazete, dergi çıkartacağız. Gazetelerini, dergilerini, bol para ile, menfeatlar ile besleyeceğiz. Satın aldığımız kimseleri, kurtarıcı, kahraman gibi ismlerle medh etdireceğiz. İslâm dînini ve ahkâm-ı islâmiyyeye bağlı olan idârecileri kötületeceğiz. Din terbiyesinin kaynağı olan âile yuvalarını yok edeceğiz. Bunun için, spor, güreş ismi altında, avret mahalleri, edeb yerleri açık kız ve oğlan resmleri neşr ederek, gençleri fuhşa, livâtaya, cinsî sapıklığa sürükliyeceğiz. İslâm ahlâkını bozunca, islâmiyyeti yok etmek kolay olur. Çok câmi’ yapacağız. Fekat, câmi’lerde, hocaları değil, misyonerleri ve mezhebsizleri konuşduracağız. İslâm müziği ismi altında, çalgıları, şarkıları, radyoları câmi’lere sokacağız. Câmi’leri birer tuzak olarak kullanacağız. Câmi’lere giden ve kadınları örtünen devlet memûrlarını ve subayları, câsûslarımız tesbît edecek, bunlar, vazîfelerinden uzaklaşdırılacaklardır. Ahkâm-ı islâmiyyeye uyan gençler, üniversitelere alınmayacak, girmiş olanların diploma almaları engellenecekdir.
...

Müfred Not: Maddeler uzayıp gidiyor. Ben bu kadarla kifayet edeceğim. Casusun sözleriyle devam edelim:


Hakîkaten, okuduğum (İslâmı nasıl yıkabiliriz) ismli bu kitâb, çok mükemmel idi. İleride yapacağım çalışmalar için, emsâlsiz bir rehber idi. Sekretere kitâbı iâde edip, memnûniyyetimi ifâde etdiğimde, bana, (Bilmiş ol ki, bu meydânda, sen yalnız değilsin. Yapdığın işi yapan pekçok adamlarımız var. Bu işi yapmak için, şimdiye kadar nâzırlığımız beşbinden fazla adam vazîfelendirmiş bulunmakdadır. Nâzırlık bu sayıyı yüzbine çıkarmayı düşünüyor. Bu sayıya ulaşdığımız zemân, müslimânların hepsine hâkim olacak ve bütün İslâm memleketlerini ele geçirmiş olacağız) dedi.


 İngiliz Casusunun İtirafları
Şifalı Sular


Güzeldere Şelalesi - DüzceYeryüzünde gerek sıcak ve gerekse soğuk olmak üzene pek çok şifalı su vardır. Bu tür şifalı sular her memlekette yaygındır. Memleketimizde ise bu tür suların sayısı bir hayli kabarıktır. Peygamber Aleyhis-Selâm da, alimleri şifalı suya benzeterek: "Şüphesiz ki ilim sahibi kimse yeryüzündeki şifalı suya benzer, uzaktakiler gelip ondan faydalanır, yakındakiler ise faydalanmazlar. Bu sırada ansızın bu su çekilip kaybolur. Böylece bir kısım insanlar bundan faydalanmış, diğer bir kısmı ise -faydalanmadıklarından dolayı- pişman olurlar" buyurmuştur.

29 Kasım 2017 Çarşamba

Mizan
Dâvud Aleyhisselam, Rabbinden kıyamet günü kurulup, amellerin tartıldığı "mizanı" (teraziyi) kendisine göstermesini diledi. (Allahü Teala'nın göstermesiyle) o da mizanı gördü. Mizanın her bir kefesi doğuyla batı gibiydi.

Dâvud Aleyhisselam (mizanın büyüklüğü karşısında) bayıldı. Kendisine geldiğinde sordu:

-"Ey Allah'ım! Bu mizanın kefesinin içini haseneyle (sevap ve iyiliklerle) doldurmaya kimin gücü yeter? (Kim buna kâdir olabilir?)

Allahü Teala hazretleri buyurdu:

-"Ey Dâvud! Ben kulumdan râzî olduğum zaman, bu mizanın içini sadaka olarak verilen küçük bir hurma ile doldururum."Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi

Osmanlı Yayınevi28 Kasım 2017 Salı

İstikamet Şeriata Bağlıdır
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdu:

-"Hiçbirinizin imânı müstakîm (ve doğru) olmaz; tâ ki kalbi, müstakîm oluncaya kadar. Kalbi müstekîm olmaz, tâ ki dili doğru oluncaya kadar. Dili doğru olmaz tâ ki amelleri (şeriata göre) doğru oluncaya kadar...."


Yani şeriatın erkanı, zahirde şeriat kullanıldığı zaman, bâtını etkilerler...
Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi

Fatih Yayınevi27 Kasım 2017 Pazartesi

Bir Onurlandırma Sahnesi


Bir banka şubesinin yöneticisi olduğunuzu varsayın. Eşiniz ve çocuğunuzla bir alışveriş merkezinde gezerken, işe henüz yeni alınmış bir elemanınızın eşiyle ve çocuğuyla birlikte karşıdan geldiğini gördünüz.

Ne yaparsınız?

İşte bazı seçenekler:

• Görmezlikten gelerek hiç konuşmamak.

• Yeni bir alt düzey eleman olduğunun bilincinde olarak uzaktan bir baş selamı ile durumu geçiştirmek.

• Yolunuzu değiştirip önlerine geçerek eşinizi ve çocuklarınızı elemana tanıtmak ve elemanın eşi ve çocuğuna, "Onunla gurur duyuyoruz; kısa zamanda bizim şubenin değerli bir elemanı oldu," demek.


Eğer yönetici insanlara değer veren biri ise, her çalışanda takdir edecek bir yön mutlaka bulacaktır. Doğal olarak son seçenek en onurlandırıcı, değer verici seçenektir. Bu şekilde tüm ailesinin önünde takdir edilen eleman, kendisini banka şubesinin gerçekten değerli bir elemanı olarak görecek ve yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışacaktır.

Farkında olmadan yöneticiler şöyle bir duyguya kapılabilirler: Altımdaki kişileri takdir edersem onlar şımarır ve performanslarını düşürürler, artık onlara söz geçiremem. Onun için takdir yerine, eleştiri kullanmalıyım. Sürekli benden çekinsinler. Ancak bu şekilde onlardan en yüksek performansı alabilirim. Birini takdir etmem gerekiyorsa, "ama" diyerek, mutlaka bir eksiğini de göstermeliyim.

Bu düşünce biçimi insanlara güvenmeyen Sen Ben Anlayışı'ndan kaynaklanır ve eğitime ve gelişmeye götürecek yerde gütmeye ve denetime götürür. İnsanların iyi niyetine ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına kendilerini adayacaklarına inanç BİZ Bilinci'nin temelidir.


İçimizdeki Biz
Doğan Cüceloğlu25 Kasım 2017 Cumartesi

Çok Başlı Ejderhayla Çok Kuyruklu Ejderha
Türk padişahının bir elçisi Alman imparatoruna gelmiş bir ara.

Tarihlerin yazdığına göre bu elçi kendi padişahını övmüş Almanlara.
— Bizim sultan, demiş; çok daha kudretlidir sizin imparatordan.

Alman'ın biri üstelemiş:
— Bizimkinin öyle beyleri var ki, demiş; her biri bir devletin başıdır. Her bey ayrı bir ordu çıkarır.


Türk elçisi uyanık adammış, lâfın altında kalmamış:

— Evet, demiş; duymuşluğum var. Başlarına buyrukmuş sizin beyler. Ama bakın bu durum ne getirdi aklıma. Olmayacak bir şey, ama oldu, ben gördüm. Çitle çevrili bir yerde oturuyordum. Bir de baktım yüz başlı bir ejderha. Yüz başını birden geçirmiş çitin deliklerinden. Sen gel de korkma. Kanım donacaktı nerdeyse. Ama korktuğumla kaldım, o başka. Ejderhanın başları girdi, gövdesi giremedi çitten içeri. Bitti derken bu korkulu rüya, Bir de baktım bir başka ejderha. Bu seferki tek başlı, yüz kuyruklu, Geldi çitin önünde durdu. Ben başladım yine ecel terleri dökmeye.

Bu ejderhanın tek başı giriverince bir delikten, gövdesi, kuyrukları, muyrukları süzülüp geldi ardından, deliği açtıkça açaraktan. Anladınız mı ne oluyor bu iki ejderha? Biri sizin imparator, biri bizim padişah.

Masallar
Jean De La Fontaine24 Kasım 2017 Cuma

Haris İbni Kelede'nin Tıpla İlgili Bazı Sözleri


Yedigöller


Bir defasında Hz. Ömer, Hâris İbni Kelede'ye: "Sıtma nedir?" diye sorduğunda; "Bataklık ve sivrisinektir" diye cevap vermiştir.

"Tedavi nedir?" diye sorulduğunda ise; "Perhizdir" diye cevap vermiştir.

"Dert nedir?" diye sorulduğunda da: "Yemek üstüne (tok karına) yemek yemektir" demiştir.

"Perhiz tedavinin başı, mide ise hastalıkların evidir. Her bedene alışık olduğu şeyler veriniz!


Haris İbni Kelede, devamlı olarak gölgede otururdu. Sebebi sorulduğunda: " Güneş rüzgarı keser ve bozar, elbiseyi yıpratıp eskitir, insan vücudundaki gizli hastalıkları da açığa çıkarır derdi.* Haris İbni Kelede, ölüm döşeğine düşünce, ahbabları başına toplanmışlar ve ona: "Senden sonra tıpla ilgili olarak ne yapacağımız konusunda bize tavsiyede bulun!" diye ricada bulunmuşlar. O da: "Genç kadınlarla evleniniz, meyveleri tam olgunlaşmadıkça yemeyiniz, vücut hastalığa tahammül gösterdiği müddetçe ilaç kullanmayınız! Her ay bir kere midenizi temizleyiniz (mideyi temizlemek aç kalmak, oruç tutmak, kusmak veya ishal ile olur). Çünkü bu temizlik balgamı eritir, safrayı yok eder, et bitirir. Sizden biriniz öğle yemeği yediği zaman, akabinde bir müddet uyusun! Akşam yemeğini yedikten sonra ise en az kırk adım yürüsün" demiştir.Ali Rıza Karabulut

Akabe Kitabevi


23 Kasım 2017 Perşembe

İnsanın Düşmanları


Ahmed bin Sehl (r.h.) buyurdular:

- Senin düşmanların dört tanedir.
1- Dünya
2- Şeytan
3- Nefs-i emmare
4- Heva-ü heves.

Dünyanın silahı halka karışmaktır. Hapishanesi ise uzlettir.
Şeytanın silahı tokluktur. Hapishanesi ise açlıktır.
Nefsin silahı uykudur. Hapishanesi ise seher vaktinde uyanık olmak ve ibadetle meşgul olmaktır.
Heva-ü hevesin silahı konuşmaktır. Hapishanesi ise susmaktır.


Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi

Osmanlı Yayınevi


22 Kasım 2017 Çarşamba

Peygambere Hürmet (Hikâye)Ebû Yusuf (r.h.)'dan hikâye olundu. Ebû Yusuf, Hârunu Reşîd ile beraber bir sofrada oturuyordu. (Sohbet esnasında) Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin kabak sevdiği rivayet olundu. Harun Reşidin haciblerinden bir hâcibi;

-"Ben kabak sevmem" dedi. Bunun üzerine Ebû Yusuf, Harun Reşide;

-"O kâfir oldu! Eğer bundan tevbe eder ve Müslüman olursa; ne a'lâ! Yoksa onun boynunu vur!" dedi.

Bunun üzerine o hacib, tevbe ve istiğfar etti. Böylece öldürülmekten emin oldu.

Bu hadise "ez-Zahîriyye" isimli kitabda zikir olundu.

Ve (âlimler) buyurdular: -"Bu (sözden dolayı küfre girmesi) o kişinin küçük ve hakîr görme yoluyla söylediği zamandır; yoksa kâfir olmaz!"Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi (k.s.)


21 Kasım 2017 Salı

Bak Nasıl Akıllandın
Hoca yolculuk sırasında mola verip bir hana girer. Bu sırada hana bir başka yolcu daha girer ve ikisi birden hancıdan yiyecek bir şeyler isterler. Fakat hancı yiyecek olarak sadece bir balık olduğunu söyler ve bunu paylaşmalarını önerir. Bunun üzerine Hoca: “Ben balığın sadece başını yiyeceğim” der. Hancı bunun nedenini sorar. Hoca da: “Balık başı zekâyı artırır. Balık başı yiyen insan akıllı olur” der. Bunun üzerine diğer yolcu hemen atılır ve Hoca’ya: “Balık başını niye sen yiyeceksin? Ben yemek istiyorum.” Hocada itiraz etmez. Balığın koca gövdesini Hoca yer ve bir güzel karnını doyurur. Diğer yolcu ise sadece balığın başını yer ve Hoca ya seslenir: “Sen koca gövdeyi yedin karnını doyurdun. Ben sadece kafayı yedim aç kaldım” Hoca da bunun üzerine gülümser: “Bak nasıl akıllandın!”

20 Kasım 2017 Pazartesi

Farkı Görememek
(Onlar:)

Peygamberlere eşit olduklarını, Evliyâullahın kendilerine benzediğini; iddia ettiler.

Ve dediler:
-“Onlar da insan biz de insanız! Biz ve onlar hep yeriz, içeriz ve uyuruz!"

Ve o kör gözleri ve gönülleri; aralarında bulunan o sonsuz farkı görmedi.

İki farklı arı aynı yerden gıda alır.
Birinden bal çıkar diğerinden zehir...

İki cins ceylân aynı yerden su içerler.
Aynı ottan yerler.
Birinden misk, diğerinden pislik çıkar.

İki kamış bir sudan (ve sazlıktan) beslenir.
Birinde şeker ve tat vardır.
Diğeri de boş bir kamıştır.


(Mesnevî-i Manevî-i Şerif)


Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi

Fatih Yayınevi

19 Kasım 2017 Pazar

Ebû Zerr (R.A.) İle Ka'b (R.A.) Arasında Geçen Olay
Beyhakî'den rivayet edilmiştir:

"Hz. Osman (r.a.), Kab'e:
— Ya Eba İshak, eğer malın zekatı verilirse, sahibi yine o maldan sorguya çekilir mi? diye sordu.
Ka'b (r.a.): "Hayır" deyince, Ebû Zerr (r.a.) ayağa kalkıp elindeki asa ile Ka'b'ın kafasına vurarak:

- 'Ey Yahudi kadının oğlu, Allah Kur'an'da salih kullarını: "Kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler" (Haşr 9) ve "Yemeye olan ihtiyaç ve sevgilerine rağmen yoksula, yetime ve esire yedirip kendileri aç kalırlar" (İnsan 8) ve "Mallarından yoksul ve ihtiyaç sahiplerine belirli bir hak tanıyanlar" (Mearic 25) diye överken sen nasıl "Zekatı verilen malın sorgusu yoktur" diyorsun? dedi."Muhtasar Hayatü's Sahabe
M. Yusuf Kahdehlevi

Ravza Yayınları


18 Kasım 2017 Cumartesi

Hastalıklar
Ebû Said el-Hudrî anlatıyor:

"Rasûlullah (s.a.v.):

- 'Müminin vücudunda başgösteren hiçbir hastalık yoktur ki, Allah o hastalık sebebiyle onun günahlarını bağışlamasın/ buyurdu. Bunun üzerine Übey b. Ka'b:

- 'Allah'ım, beni namazdan, oruçtan, haccdan, umreden ve senin yolunda cihad etmekten alıkoymamak şartıyla, sıtma hastalığına yakalanmamı ve ölünceye kadar bu hastalıktan şifa bulmamamı senden niyaz ederim,' diye dua etti. Sıtmaya tutuldu ve ölene kadar bu hastalıktan kurtulamadı. Bununla beraber namazdan, oruçtan, hacdan, umreden ve cihaddan birgün bile geri durmadı."


Ebû Said el-Hudrî anlatıyor:

"Bir adam Rasûlullah(s.a.v.)'a:

- Ya Rasûlullah; şu bize bulaşan hastalıklar hakkında ne dersiniz, bize bir yararı var mı?' diye sordu. Rasûlullah (s.a.v,):

- 'Kişi için keffaret olur,' dedi. Übey b. Ka'b:

- Ya Rasûlullah (s.a.v.), hastalık az da olsa keffaret olur mu?' dedi. Rasûlullah (s.a.v.):

- 'Kişinin ayağına bir diken de batsa, o bile kefaret olur,' buyurdu. Bunun üzerine Übey, hac, umre, Allah yolunda cihad ve cemaatle namaz gibi ibadetlerden geri kalmamak şartıyla, kendisinin sıtmaya yakalanıp ölünceye kadar bu hastalıktan kurtulmamasını Allah'dan diledi. Übey'in bu duasından sonra, kim ona elini dokundursa, vücudunun fırın gibi yandığını görürdü.Muhtasar Hayatü's Sahabe
M. Yusuf Kahdehlevi

Ravza Yayınları17 Kasım 2017 Cuma

Otuz Yıllık Ameli Yakan Konuşma
Denilir ki:

1- Mescidlerde;
2- İlim meclislerinde,
3- Ölünün yanında,
4- Mezarlıklarda,
5- Ezanın okunması esnasında.
6- Kur’an-ı Kerim’in okunması anında,
Dünya kelamını konuşmak, tam 30 yıllık amelin sevabını yakar yok eder.Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi

Fatih Yayınevi


16 Kasım 2017 Perşembe

Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri
Bu kitabı daha önce okumuştum. Ve bazı alıntılar da yapmıştım. BURADAN ulaşabilirsiniz.

Nette kitabı buldum ve BURADA da onu paylaştım. Tam olarak aynısı mıdır bilemiyorum. Bakma fırsatı bulamadım henüz. :)

15 Kasım 2017 Çarşamba

Söz Taşıyanlara Ders
Rivayet olundu:
Hasan-ı Basrî (k.s.) hazretlerine bir adam nemîme (yani bir tanıdığından bir söz) ile geldi. Ve:
-"Falanca kişi, senin aleyhinde konuştu!" dedi.

Hasan Basrî ona sordu:
-"Ne zaman?" O kişi:
-"Bugün!" dedi. Yine sordu:
-"Onu nerede gördün?" O kişi:
-"Onun evinde!" dedi. Hasan Basrî hazretleri sordu:
-"Sen onun evinde ne yapıyordun?" O:
-"Onun evinde büyük bir ziyafet vardı!" dedi. Hasan Basrî hazretleri sordular:
-"Onun evinde ne yedin?"
Adam, şu bu dedi ve sekiz çeşit yemek saydı. Hasan Basrî hazretleri buyurdular:
-"Ey adam! Senin karnına sekiz değişik çeşit çeşit yemek sığdı da tek bir söz mü sığmadı! Haydi kalk yanımdan! Defol! Ey Fasık!" dedi.Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi

Fatih Yayınevi


14 Kasım 2017 Salı

Allah (C.C.) Yolunda Cihad İçin Mali Fedakarlık
HZ. EBUBEKİR'İN (R.A.) FEDAKARLIĞI


Hz. Ebûbekîr(r.a.)'in kızı Esma (r.a.) anlatıyor:

Rasûlullah (s.a.v.) hicret etmek için Mekke'den çıktığı zaman babam da onunla birlikte çıktı ve beş veya altıbin dirhem olan bütün parasını da yanında götürdü. Daha sonra büyük babam Ebû Kuhafe yanımıza geldi, ihtiyarlıktan gözleri görmüyordu. Babamı kastederek:

- 'Korkarım ki, bu adam ne kadar parası varsa hepsini götürmüş ve sizi perişan bırakmıştır,' dedi.

- 'Hayır, babam bize çok para bırakmıştır,' dedim ve babamın her zaman parasını sakladığı duvardaki dolaba bir miktar çakıl bırakıp üstünü mendille örttüm. Ondan sonra elinden tutup onu paranın yanına götürdüm, o da:
"İyi ki size para bırakmıştır, bu kadar para size yeter," dedi. Halbuki babam bize bir dirhem para bırakmamıştı. İhtiyar üzülmesin diye bunu yapmıştım."
Muhtasar Hayatü's Sahabe
M. Yusuf Kahdehlevi

Ravza Yayınları


13 Kasım 2017 Pazartesi

Gizli Şirk (Putperestlik)Lâ ilâhe: “Hiçbir ilâh yoktur,” dediğin zaman, bununla toptan bir reddi (nefyi) onaylıyorsun.
İllallah: “ancak Allah vardır,” dediğin zaman ise, yine Allah için toptan bir kabulü (ispatı) onaylamış oluyorsun. Bu durumda, her ne zaman kalbin, Hak’tan gayrı bir şeye dayanır, güvenirse; o zaman yukarıdaki külli ispatında yalancı durumuna düşmüş, yani kendi kendini yalanlamış oluyorsun.

...

Şu hususu iyi bil ki, bütün eşya, sadece Allah’ın hareket ettirmesiyle hareket eder, durdurmasıyla
durur. O’nun iradesi ve kuvveti olmadan, ne duran bir şey harekete geçebilir, ne de hareket etmekte olan bir şey durabilir. Kişi bu hususu böylece bilip kabul ettiği zaman, artık insanları ve diğer varlıkları Allah’a ortak tanıma yükünden ve suçundan kurtulur. Allah’a şirk koşmaz.
Melekler içinde resim, suret bulunan eve girmezlerse, içinde bir sürü suretlerle putlar bulunan senin kalbine Allah nasıl girer? Allah’tan gayrı her şey bir puttur. Öyleyse sen, putları kır.
Evi temizle.

...


Ey dünyaya kulluk edenler! Ey ahirete kulluk
edenler! Siz, Allah’ı da, dünyayı da, ahireti de
bilmiyorsunuz. Kiminizin putu dünya. Kiminizinki
ahiret. Kiminizinki insanlar. Kiminizinki zevkler,
nefsani arzular. Kiminizinki övülme, halktan tasvip görme, alkış toplama.
Allah dışında her şey, bir puttur. Kişi Allah’tan
gayrı neye bağlandı ve neye gönül verdiyse, o onun putudur.Fethü'r Rabbani
Abdülkadir Geylani (K.S.)

BURADAN okuyabilir(indirebilir)siniz.

10 Kasım 2017 Cuma

Ben Nasıl Dinlersem...
Her insanın toprak, çakıl ve altından oluşan yönleri vardır. İlişki içinde ben toprak ve çakıl için "dinlersem," kişi bana toprak ve çakıl yönünü verir. Eğer ilişkimde onun altın yönünü görür ve o tutum içinde "dinlersem," kişinin içindeki altınları bulurum.İçimizdeki Biz
Doğan Cüceloğlu


9 Kasım 2017 Perşembe

Güzel Bir Sıfat
Hasan Basrî (k.s.) buyurdular:

Köpek dövülüp, kovulup ve kendisine cefâ edildikten sonra eğer önüne bir kemik parçası atılırsa hemen gelir ve sahibine karşı onun geçmişte yaptıklarına karşı asla kin beslemez. İşte korkanların alâmeti budur! Mü'min, işte bu sıfat üzere olmalıdır...


Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi (k.s.)

Fatih Yayınevi


8 Kasım 2017 Çarşamba

Bu Hayvanlar Çok FarklıYıldız Sarayı'nın hayvanat bahçesinde zebradan zürafaya ve devekuşuna kadar pek çok hayvan vardı. 
Bilhassa dünyanın sayılı kuşları, meselâ akla gelebilecek en değerli papağanlar ve güvercinler bulunuyordu. Bilhassa papağanlar, 1909 yılında Sultanın tahttan indirilmesi üzerine Yıldız yağmasında paylaşılmış, kalan hayvanlar da dağılmıştır.


Pâdişâhın meşhur beyaz papağanı

Sultan'ın Papağanı

Herkes bilir ki papağanlar kendilerine öğretilen sözleri gayet anlaşılır bir şekilde tekrar edebilirler. Fakat, tarihte öyle papağanlar vardı ki, bunlar öyle defalarca tekrar edilerek ezberledikleri şeyleri değil, tam aksine bir defa gördükleri ve duydukları şeyleri aynen rapor ederlerdi. Nasıl olduğunu bilmeye şimdilik imkan yoktur ama Yıldız Sarayı'nda Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın bir beyaz papağanı vardı ki, sarayda olup biten her şeyi aynen padişaha anlatabiliyordu. Bu marifetli papağan sarayın her tarafını dolaşır, duyduklarını sultana gayet güzel bir telâffuz ve sadakatle aynen tekrar edermiş.

Sultan Abdülhamid Han'ın bu papağandan başka Cherie isimli bir köpeği ve beyaz bir kedisi de vardı. Bu üç hayvan, adeta sarayda sultan ile beraber gezer dolaşırlardı. Ve efendilerinden eşit bir ilgi ve sevgi beklerlerdi.Çatalla Yemek Yiyen Ağa Efendi


Çatalla Yemek Yiyen Kedi: "Ağa Efendi

Sultan İkinci Abdülhamid  Han'ın sarayındaki hayvanlardan biri kedi idi ki, bunun huyu çok daha başka idi. Bembeyaz bir Ankara kedisi olan bu hayvan, kendisine verilen yemekleri ancak çatal ile uzatıldığı takdirde yerdi; aksi takdirde katiyen yemezdi. Sevimli ve sakin olan bu kediye sultan, "Ağa Efendi" diye hitap ederdi.


Süleyman DİKİCİUzakları Görebilen Hükümdar
Hamidiye Kitaplığı


Yolculuk
İbn-i Abbas (r.a.) ile Hz. Aişe anlatıyor:

"Rasûlullah(s.a.v.) vücudunda iz yapan bir hasır üzerinde yatıyordu. O sırada Hz. Ömer huzuruna girerek:
- "Ya Rasûlullah, kendin için yumuşak bir yatak yaptırsaydın ya," dedi.

Rasûlullah (s.a.v.):
- "Benim dünya ile ne ilişkim var? Benim dünya ile olan ilişkim bir yaz günü yolculuk yapan birisinin yol kenarında gördüğü bir ağacın gölgesinde bir saat kadar istirahat ettikten sonra kalkıp yoluna devam etmesi gibidir," buyurdu.


Muhtasar Hayatü's Sahabe
M. Yusuf Kahdehlevi

Ravza Yayınları


7 Kasım 2017 Salı

İki ŞeyBir Hak yolcusunun sülûkünü (Hakk'a gidişini) bozan şeyler iki tanedir. Bunlar; ilâhî emirlerde tevillere dalıp ruhsatların peşine düşmek; diğeri de kötü arzularına uyan bozuk kimselere uymaktır.
Hak Yolunun Esasları
İmam Gazali


Kitabı BURADAN okuyabilirsiniz.

6 Kasım 2017 Pazartesi

ArkadaşArkadaşlarından herhangi biri;

1. Senin gıybetini yapar,
2. Seni kıskanır,
3. Kendisinden sana şer isâbet eder,
4. Ondan sana bir kötülük dokunursa,
Veya senin hakkında hayır düşünmeyenlerin hepsinin işini Allahü Teala hazretlerine havâle et.
Nefsini onlara karşılık vermekle meşgûl etme!
Çünkü onlara cevab vermekle meşgûl olmakla zararın artar ve ömrün zâyi olur.Rûhu’l Beyan Tefsiri
İsmail Hakkı Bursevi (k.s.)

Osmanlı Yayınevi


5 Kasım 2017 Pazar

Gençlik - İhtiyarlık
Nasreddin Hoca’nın da bulunduğu bir mecliste gençlikten ve ihtiyarlıktan bahsediliyormuş. Herkes de insanın genç iken kuvvetli olduğunu, fakat ihtiyarladıkça bu kuvvetini kaybettiğini söylerler.

Yalnız Hoca bunu kabul etmez: “Hayır, hiç de doğru değil, der. Bir insan gençliğinde ne kadar kuvvetli ise ihtiyarlığında da o derece kuvvetlidir.” Hemen itiraz ederler. Ama Hoca bunu kabul etmez: “Tecrübemle biliyorum!” der, “Bu tecrübe nedir?” diye merakla sorarlar. Bunun üzerine Hoca şu cevabı verir: “Bizim evin bahçesinde bir büyük taş vardır. Çok eski zamandan beri orada durur. Gençken kaç sefer denedim, ama yine de yerinden kımıldatamadım. Demek oluyor ki insan gençliğinde ne derece kuvvetli ise, yaşı ilerleyip ihtiyarladıktan sonra da bu kuvvet değişmiyor.”


4 Kasım 2017 Cumartesi

Haram Ve Şüpheli Şeyler
Haram ve şüpheli şeyler yiyen kimse, hak kapısından kovulmuştur. Bu halde o kimse, ibadette muvaffak olamaz; çünkü yüce Allah'ın hizmetine ancak kalbi temiz kimseler uygun olur. Düşünsene, Allahu Teâlâ cünüp kimsenin evine/mescide, camiye, Kabe'ye girmesini menetmiş; aynı şekilde abdestsiz kimsenin de Kur'an'a dokunmasını yasaklamıştır. Halbuki bu iki hal, mubah durumlardır. Acaba haram ve şüphe pisliğine dalmış bir kimse, Allah'ın hizmetine ve şerefli zikrine çağrıldığında durumu nasıl olur? Elbette böyle bir kimsenin, ilâhî huzura alınması hiç mümkün olmaz.Hak Yolunun Esasları
İmam Gazali


3 Kasım 2017 Cuma

Rasûlullah (s.a.v.)'in Mekke'den Medine'ye Hicret Etmeye Hazırlanırken Yaptığı Dua
Muhammed b. İshak anlatıyor:

"Rasûlullah (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicret etmeye hazırlanırken şu duayı yaptı:

-"Ben yokken beni var eden Allah'a hamd ederim. Allah'ım dünyanın korkularına, zamanın kaygılarına, gece ve gündüzün musibetlerine karşı bana yardımcı ol. Allah'ım yolculuğumda bana yoldaş ve geride kalan aile fertlerim için de bana naib ve halet ol, bana verdiğin rızkı mübarek eyle, beni kendine itaatkâr et ve benim iyi ahlakımı devam ettir. Beni kendine sevdir ve başkalarının merhametine bırakma. Ey acizlerin sahibi, Sen benim Rabbimsin. Gökleri ve yeri aydınlatan ve karanlık perdeleri yırtan o keremli yüzünün nuruna sığınıyorum. Beni gazabına uğratma ve bana dargınlık yüzü gösterme. Bana yaptığın iyiliklerin benden geri alınmasından ve gazabının beni ansızın yakalamasından sana sığınırım. Herşeyin sonu senin elindedir. Bütün kuvvet ve güç sendedir."


Muhtasar Hayatü's Sahabe
M. Yusuf Kahdehlevi

Ravza Yayınları


2 Kasım 2017 Perşembe

Yakına Yakın OlmakPeygambere s.a.v. yaklaşan, Allah'a c.c. yaklaşmıştır. Binâenaleyh yakına yakın olan, uzakta olana nisbetle yakındır. İşlerimizin yularının nefs vasıtasıyla şeytanın eline geçmesinden Allah'a sığınırız.İhya-i Ulumuddin
İmam Gazali

1 Kasım 2017 Çarşamba

Mecnun
Nefsini bilen, bütün hallerinde müminin aksi bir halde bulunur. Mümin, hal sahibidir. Hal, değişikliklere uğrar. Arif ise makam sahibidir. Makam değişikliklere uğramaz, sabittir.

Allah dostlarının mecnunluğu, tabii adetleri, nefsani ve hevaî fiilleri terketmek ve şehvani, nefsani zevklere karşı koyar olmak demektir. Yoksa, aklını kaybetmiş deliler anlamında mecnunlar değillerdir.


Allah’ın rahmeti üzerine olsun, Hasan Basri Hazretleri şöyle der: “Eğer siz Allah dostlarını görmüş olsaydınız, onların deli olduklarına hükmederdiniz. Onlar da sizi görmüş olsalardı, bir an bile Allah’a inanmamış olduğunuza hükmederlerdi.”


Fethü'r Rabbani
Abdülkadir Geylani (K.S.)

BURADAN okuyabilir(indirebilir)siniz.Tabiat


Acarlar Longozu


Tabiatçıların görüşü şudur: "Ateş, kendi tabiatıyla yakar; su kendi tabiatında bulunan bir özellikle susuz kimsenin susuzluğunu giderir; ekmek veya yiyecekler, tabiatındaki bir özellikle karın doyurucudur. Felekler ve yıldızlar, tabiatlarındaki özellik sayesinde kendi başlarına varlıklar üzerinde etki yaparlar. Diğer bütün varlıklar da böyledir."

Hak mezhep sahipleri der ki: "Varlıkların kendi başına bir tesir etme ve iş yapma kuvveti yoktur; asıl tesir eden ve iş yapan Allahu Teâlâ'dır."

Yüce Allah, en iyisini bilir.


Hak Yolunun Esasları
İmam Gazali