بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

22 Ağustos 2017 Salı

Müslüman İslâm'ı Nasıl Öğrenmeli?Müslümanları ehl-i sünnetin nurlu ve doğru yolundan saptırıp bidat ve dalâletin karanlık çukurlarına yuvarlamak isteyen mezhebsiz, reformcu, selefi, vehhabî, râfızî, telfikçi sapıklar hep bir ağızdan koro halinde:

«- Herkes dinini ana kaynaklardan öğrensin!.. Herkes Kuran ve hadîs tercümeleri edinerek din ahkâmını kendisi çıkartsın!..» mealinde propaganda yapıp beyin yıkamaktadırlar. Bir takım câhil gençler ve avamdan sığ kültürlüler aldatıcı propagandalara kanarak birer müctehid taslağı kesilmişlerdir.

Evet Kur'an ve hadîs dinimizin hükümlerinin iki ana kaynağıdır. Ama İslâm âleminde türeyen 72 bozuk ve sapık fırka da ana kaynak olarak Kitab'a ve Sünnet'e dayalı olduklarını iddia etmektedir. Peki bu fırka bolluğu içinde doğru yolda olanlar acaba kimlerdir?

İslâm âleminde tek doğru yol ehl-i sünnet yoludur. Kur'an ve Sünnet'e gerçekten bağlı olanlar ehl-i sünnet âlimleri ve onların izinden giden ehl-i sünnet halkdır.

Sapık ve bid'atçi fırkalar da «ana kaynak Kitap ve Sünnet» diyorlar, ama onları yorumlarken şeytana, nefislerine, hevalarına, heveslerine, bozuk re'ylerine uyuyorlar. Onlar Kur'an'ı ve Sünneti sapıklıklarına, bid'atlerine delil getirmek küstahlığı içindedirler.

Onlar ehl-i sünnet müslümanlarını da kendileri gibi saptırmak için, herkesin eline Kur'an ve hadîs tercümesi vermek ve ehl-i sünnet büyüklerinin hazırlamış oldukları sağlam din kitaplarını rafa kaldırtmak istiyorlar.

Aziz müslüman!.. Muteber ve klâsik mânada bir din tahsili görmemiş ve icazetli bir din âlimi (fakih) olamamış bir kimse isen, sakın tercüme ana kaynaklar ile dinini öğrenmeğe kalkma. Aklın karışır, yolunu sapıtır, ebedî saadetini yitirirsin, sana yazık olur.

İslâmiyeti icazetli Rabbani âlimlerin ve yine icazetli mürşid-i kâmillerin senin için hazırladıkları ilmihal, fıkıh, akaid, mev'ize, irşad, nasihat ve diğer konulardaki din kitaplarından öğren. Yol budur.

Kitâbül-Kebâir
İmam Zehebî

Bedir YayıneviKitabının sonundaki ek bölümünden. Bu ekler Kitabül-Kebâir'den ayrı olarak kitabın sonuna ilave edilmiştir.4 yorum:

 1. Allah bizleri ehli sünnetten ayırmasın. Çok önemli bir iktibas olmuş. İçinde bulunduğumuz şu günlerde bu bilgilere ihtiyacı var insanların.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bir avuç ehli sünnet kaldığını görmek üzücü. Fakat herşey Hz. Allah'ın ilmi ve kudreti altında. Demek ki böyle olması gerekiyor.

   Sil
 2. Allah bizleri Kuran'dan ve Peygamberimiz'in Sünnetinden ayırmasın

  YanıtlaSil