بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

28 Ağustos 2015 Cuma

Kişi Neye Düşkünse...
Rabî b. Haysem (r.h.) " Kişi ölmeden önce neye düşkün ise ruhunu o doğrultuda teslim eder." diyor ve şu gözlemini aktarıyordu:

" Bir keresinde can çekişen bir adamın yanında bulunmuştum, ben "lâ ilahe illallah " dedikçe o paralarını hesap eder gibi parmaklarıyla bir takım hesaplar yapıyordu."
Tenbihü'l Muğterrîn
İmam Abdülvehhab Şârânî

Bedir Yayınevi
27 Ağustos 2015 Perşembe

DeccâlRıb'î ibn Hırâş şöyle demiştir: Ukbe ibn Amr, Huzeyfe'ye:
—  Sen bize Rasûlullah'tan işittiğin şeyleri tahdîs etmez misin? dedi.
Huzeyfe de şöyle dedi:
— Ben Rasûlullah'tan işittim, şöyle buyuruyordu: "Deccâl çıktığı zaman beraberinde bir su, bir de ateş bulunacaktır. Amma insanların ateş olarak gördükleri şeye gelince, o, soğuk bir sudur. Amma insanların soğuk bir su olduğunu görecekleri şey ise, işte o, yakıcı bir ateştir. Sizlerden her kim Deccâl'in çıkması zamanına erişirse, ateş suretinde göreceği şeyin tarafında bulunsun. Çünkü o, tatlı soğuk bir sudur."


(Not: Hadisin devamı için kitaba bakılabilir. Ben bu kadarını aldım.)Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu
Ötüken25 Ağustos 2015 Salı

SelamÂişe(R)'den (şöyle demiştir): Yahudiler Peygamberin huzuruna girdiler de: es-Sâmu aleyke ( = Ölüm senin üzerine olsun), dediler. Bunun üzerine ben onlara la'net ettim. Peygamber (S): "Sana ne var ki onlara la'net ettin?" buyurdu. Ben: Onların dediklerini işitmedin mi? dedim. Peygamber: "Sen benim (Ve aleyküm ( = Size de olsun) dediğimi işitmedin mi?" buyurdu.Sahîh-i Buhârî Ve Tercemesi

Mütercim: Mehmed Sofuoğlu
Ötüken24 Ağustos 2015 Pazartesi

Nizâr İsmi Nereden Geliyor?


Her ne vakit birinin iki oğlu olsa yâhud bir kabîle iki kol olsa, Hâtemül-Enbiya'nın soyu en şerefli ve hayırlı olan tarafta bulunur ve her asırda onun yüksek ceddi kim ise yüzündeki parlaklıktan bilinirdi.

Çünkü Hazreti İsmail'in alnında bir nur vardı ki ülker yıldızı gibi parlardı. Bu nuraniyet ona babasından kalmış ve evladdan evlada intikal ederek Adnân'a ve ondan Ma'ad ve Nizâr'a gelmiş idi.

"Nizâr" arapça az bir şey mânâsına olan "nezer"den gelir. Bu adın konulmasının sebebi şudur;

Nizâr dünyaya geldiğinde babası Ma'ad onun alnındaki nuru görünce pek çok memnun olmuştu. Kavmine bir büyük ziyafet vererek, "Böyle oğul için bu kadar ziyafet az bir şeydir." dediğinden oğlunun adı Nizâr kalmıştır.Kısas-ı Enbiyâ Ve Tevârih-i Hulefa'dan
Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Hayatı

Ahmed Cevdet Paşa
Çamlıca
20 Ağustos 2015 Perşembe

Sırrımı Hristiyan Doktora Mı Söyleyeceğim?
Vuheyb b. el-Verd hastalanınca Mekke emiri kendisini muayene etmesi için bir hristiyan doktoru görevlendirir.

Doktor: - Neyin var?

- Allah korusun, sıkıntımı sana mı söyleyeceğim?

Arkadaşları: - Madem ona bizzat söylemiyorsun bari bize söyle, biz ona söyleyelim.

- Sübhanallah! Siz hangi akla hizmet ediyorsunuz? Benim, Rabbimi düşmanlarından birine şikayet etmemi mi istiyorsunuz? Haydi tez hepiniz burayı terk edin.
Tenbihü'l Muğterrîn
İmam Abdülvehhab Şârânî

Bedir Yayınevi7 Ağustos 2015 Cuma

Hz. Ömer (R.A.)
Hz. Ömer emîrliğe geçtiği vakit, kızı Hz. Hafsa babasını tebriğe geldi. Babasının arkasındaki hırkada on iki yama görünce, «Gözümün nuru babam! Bu hırkayı bir fakire verseniz de kendi arkanıza bir yeni hırka yapsanız olmaz mı?» diye sordu. Hz. Ömer «Kızım, sen Fahr-i Âlemin zevcesi idin ve ona bizden yakındın. Onun bu dünyadan neler çektiğini bilirsin. O, dünyayı hor ve hakîr gördü. Ahirete giderken, yâ Ömer, mahşer günü bana ve Hz. Ebu-Bekir'e kavuşmak istersen bizim yolumuzdan ayrılma, diye vasiyet etti» dedi.Menâkıb-ı Ciharyâr-ı Güzîn
(Peygamberimizin Dört Halifesinin Hal Tercemeleri)

Mehmet Gavsi
Salâh Bilici Kitabevi4 Ağustos 2015 Salı

Fitne


"Müslümanlar arasında fitne yani ihtilaf ve kavga baş gösterdiği zaman, tahtadan bir kılıç edin yani fitneden uzak dur ve hiçbir tarafı tutma!"

(El-câmiu's-sagir)Peygamberimizden Evrensel Öğütler
(Binbir Hadis-i Şerif)

Mehmet Can
Şefkat YayıncılıkKitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN


3 Ağustos 2015 Pazartesi

Zinâ"Allah, bir şehri mahvetmeyi istediği zaman, aralarında zinayı yaygınlaştırır."


"Zina etmek, daima fakirlik getirir."


"Allah'ın yasakladığı şu zina pisliğinden sakının. Bu pisliğin bir kısmına bulaşan kimse onu, Allah'ın örtüsüyle gizlesin ve Allah'a tevbe etsin. Çünkü biz, birinizin gizlenmesi gereken bir fiiline muttali olursak, ona Allah'ın kitabındaki cezayı uygularız."


Peygamberimizden Evrensel Öğütler
(Binbir Hadis-i Şerif)

Mehmet Can
Şefkat Yayıncılık


Kitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN