بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

17 Aralık 2010 Cuma

Kötü Söz
Hazreti İsa (salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhi) yolda bir domuz gördüler ve ona:
- Murbi selam, yani selametle git buyurdular. Havariyyun, kendilerinden domuza bu şekilde iltifat etmelerinin sebebini sorduklarında:
- Dilim, kötü sözlere alışmasın diye söyledim, buyurdular.
Mecmâ'ul Âdâb
Sofuzade Seyyid Hasan Hulûsi

Salah Bilici Kitabevi


Kitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN

10 Aralık 2010 Cuma

PirinçPirinçli yemekler yenildiğinde, Fahri âlem sallalahu aleyhi ve sellem efendimize salavatı şerife getirmelidir. Zira, pirinç ve gül, Ciharyâr-ı-güzin efendilerimiz ve kabak, nuru Muhammediden halk olunmuşlardır.


Hadis-i şerifte:
Ben, latif bir cevher idim. Allah'ın arşını tavaf ediyordum. Allahü sübhanehu ve teala bana rahmet nazarı ile nazar etti. Benden bir katre hasıl oldu ve yediye ayrıldı. Bir damlasından Ebu Bekir, ikinci damlasından Ömer, üçüncü damlasından Osman, dördüncü damlasından Ali, beşinci damlasından kırmızı gül, altıncı damlasından pirinç ve yedinci damlasından da kabak hâsıl oldu, buyurulmaktadır.

Pirinç yemekte vücuda asla zarar olmadığı ve safi menfaatten ibaret bulunduğu için bi-renc yani zahmetsiz, meşakkatsiz lafzından hafifletilerek alınmıştır.
Mecmâ'ul Âdâb
Sofuzade Seyyid Hasan Hulûsi

Salah Bilici Kitabevi


Kitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN

6 Aralık 2010 Pazartesi

Elbise
Elbise, besmeleyle sağ taraftan başlanarak giyilir. Çıkarırken de soldan başlanır.

Elbise giyince Cenab-ı Hakka şükretmelidir.

Elbise ne zaman çıkarılırsa, besmele ile dürülmelidir. Dürülmeyen elbiseyi şeytan giyer ve o elbise çabuk eskir, fenalığa sebep olur.

Bir kimse elbisesini çıkarırken, elbisesi ona lisan-ı hâl ile:
Sen beni gece süsle, ben de seni gündüz süsleyeyim, der.
Elbisenin gece süsü, onu dürmektir.Mecmâ'ul Âdâb
Sofuzade Seyyid Hasan Hulûsi


Kitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN

1 Aralık 2010 Çarşamba

Yemek Âdâbı
- Ekmeğe tazim etmelidir. Zira, bir lokmanın 360 hizmetkarı vardır ki, birincisinin Mikail a.s. ve sonuncusunun da ekmeği pişiren kimse olduğu rivayet olunmuştur.

- Sofra üzerine dökülen ekmek kırıntılarını toplayıp yemelidir. Nitekim hadisi şerifte:

Bir kimse, sofra üzerine dökülen ekmek kırıntılarını yerse, geçimi genişler ve evladına da âfiyet ihsan olunur, buyurulmuştur.

- Yemeğin üzerini kapatmalıdır. Çünkü bereket bakımından çok büyük faydası olduğu hakkında eser vârit olmuştur.

- Bir parmak ile yemekten sakınmalıdır. Zira bir parmak için yemek gazabı gerektirir. İki parmak için yemek kibir alametidir. Üç parmak ile yemek sünnettir. Dört parmağı ile yemek hırstır, diye İmam Şafi hazretlerinden rivayet olunmuştur.

- Ekmeğin her parçasını yemelidir. Dışını yiyip, içini bırakmak hem ekmeği hor görme olur, hem de kıtlık getirir, demişlerdir.

- Yemek esnasında susmamalıdır. Zira susmak mecusi fiilidir. Daha ziyade insanın içini açacak, âlimlerin ve sâlihlerin sözlerini söylemelidir.

- Yemeği günah ve ma'siyete alet etmemelidir.

- Karnını doyurunca, arkadaşlarından sonra kalkmalıdır. Fahri âlem (s.a.v.) efendimiz, kalabalık ile yemek yedikte, hepsinden sonra kalkarlardı.

- Yemek yediği üç parmağını önce yalamalı, sonra yıkamalı ve kurulamalıdır.

- Yenilen yemek hazmolmadan uyumamalıdır. Çünkü kalbi daraltır.
Mecmâ'ul Âdâb
Sofuzade Seyyid Hasan Hulûsi

Salah Bilici KitabeviKitaptan diğer paylaşımları okumak için TIKLAYIN